Vanliga läkemedel som används för att behandla och förebygga stroke, högt blodtryck och kolesterol, liksom antidepressiva preparat och hormonella preventivmedel, är alla läkemedel som förknippas med farmakogenetisk variation. Det betyder att den dos som är bra för dig, kan vara farlig eller verkningslös för någon annan.

Genetik spelar en stor roll när det kommer till metabolisering av vissa läkemedel och är något man bör ta hänsyn till när man ordinerar medicin. Fel dosering kan leda till allvarliga biverkningar eller verkningslös behandling som leder till onödig användning av läkemedel. GeneAccount Service genetiska test ger alla möjligheten till en säker och effektiv medicinering. Testet visar individuell genetisk variation och doseringsrekommendationer för över 100 vanliga receptbelagda läkemedel.

Allt du behöver är GeneAccounts enkla salivtest, som du enkelt kan skicka till laboratoriet för analys. Du får ditt resultat efter några veckor, och de är tillgängliga säkert på ditt eget GeneAccount, var som helst och när som helst. På ditt GeneAccount finns testresultaten i en lättläst rapport som du kan visa för din läkare när medicinering övervägs.

Dina farmakogenetiska egenskaper ändras inte och ditt GeneAccountkonto uppdateras ständigt allteftersom nya fynd och läkemedelsrekommendationer kommer upp. Det betyder att resultaten är bra hela livet med bara ett genetiskt test. Ingen mer onödig eller farlig medicinering, utan bara den som fungerar för dig.

Hur det funkar?

Det är enkelt och smidigt att använda GeneAccount Service. Allt du behöver göra är att beställa vårat genetiska test som är ett enkelt salivtest, vilket kan skickas till laboratoriet med post.

I laboratoriet bryts cellerna ned och DNA:t extraheras. Därefter renas och amplifieras DNA:t för genotypning, där de specifika regionerna i DNA-sekvensen som är kända för att ha en effekt på metaboliseringen av läkemedel bestäms.

Baserat på DNA-sekvenserna genereras underlaget. Med Abomics spjutspets-teknologi producerar specialiserade läkare och IT-specialister en tillförlitlig och lättläst rapport över dina individuella farmakogenetiska egenskaper.

Efter några veckor kommer din rapport att vara tillgänglig på ditt GeneAccountkonto. Du kan visa testresultatet för din läkare när ordinering av läkemedel övervägs.

Rapporten är tillgänglig på ditt GeneAccount säkert från din dator eller mobil när du behöver den.

GeneAccount Service test instruktioner

Medicin & Genetik

GeneAccount Service genetiska test undersöker mer än 100 vanliga läkemedel och ger personliga behandlingsrekommendationer i linje med ditt arv. Dessa läkemedel inkluderar nästan alla kategorier av sjukvårdens medicinering, från smärtlindring till hjärt / kärlsjukdomar och medicin mot psykiska sjukdomar. Listan över olika varumärken innehåller tusentals olika preparat. Du kan läsa mer om relaterade läkemedel i GeneAccounts läkemedelsguide.

GeneAccount Service genetiska test tolkar de ca. 20 gener med mest farmakogenetisk betydelse. Dessa gener innefattar exempelvis ABCB1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, F2, F5, SLCO1B1 och VKORC1.

Rapport

Du kommer att få resultatet av GeneAccount Service digitalt inom några veckor från att du skickat provet till laboratoriet. Du kommer att kunna upptäcka alla undersökta geners unika effekt på olika läkemedel och varumärken i GeneAccount-portalen, där du säkert förvarar all den genetiska informationen som du fått fram genom testet. Denna information kan också göras tillgänglig för vårdpersonal, så din personliga genetiska profil kan beaktas varje gång en läkare ordinerar en ny medicin för dig.

GeneAccount Service genetiska tests rapport är lättläst och innehåller all nödvändig information för att säkerställa en säker och effektiv medicinering. Resultaten är tillgängliga via dator, mobilen eller i en utskrivbar form. Rapporterna uppdateras också kontinuerligt och är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen, så informationen är användbar i takt med att åren går.

INTEGRITETSSKYDD

Sekretess för din genetiska information är viktigt för oss.

Det är därför som din GeneAccount information bevaras anonymt, förvaras på säkra servrar i EU och hanteras enligt europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att dina uppgifter används uteslutande för det avsedda syftet med tjänsten, endast med ditt personliga samtycke.

Teknologi

GeneAccount Service prover hanteras och analyseras i europeiska laboratorier som är högt certifierade och ackrediterade enligt EU: s kvalitetsstandarder. Dessa standarder säkerställer korrekt hantering av prover och ställer krav på t.ex. professionell laboratoriepersonal och kvalitetssäkringar. Analysen utförs alltid av professionell personal med hjälp av den senaste tekniken. På så sätt ser vi till att resultaten av ditt genetiska test alltid är tillförlitliga.

Testutrustningen som GeneAccount Service använder sig av är ThermoFischer TaqMan® OpenArray®. TaqManMGB®, tekniken används för att bestämma kopietal varianter för vissa gener.

Farmakogenetik

GeneAccount Service tillhandahålls av Abomics Ltd som är ett finskt företag med expertis inom genomisk medicin. Abomics är specialiserat på farmakogenetik, vilket är studien av mänskliga genetiska egenskaper som påverkar metabolisering av olika läkemedel. Forskningen inom farmakogenetik gör det möjligt för vårdpersonal att bestämma rätt läkemedel till rätt patient, vid rätt tidpunkt och med rätt dosering.

Funktionaliteten av farmakogenetiska tester visualiseras i den bifogade videon. Du kan läsa mer om farmakogenetik på Abomics officiella hemsida och på GeneAccounts blogg.