Biverkningar Till Ingen Nytta

En normal 69-årig kvinna brukar en del mediciner och Airi var inget undantag. Hon hade ordinerats flera mediciner: det var en för högt blodtryck,  en för kolesterol, en för svettningar och magerelaterade symtom. Det var en hel del att hålla reda på.

Airi var mer eller mindre en normal 69-åring när det kommer till medicinering. Att förtära en så stor mängd olika läkemedel kommer oftast tillsammans med oönskade biverkningar. Airis obehagliga symptom var bland annat illamående och yrsel, oregelbunden kroppstemperatur och svullnader. Det påverkade henne också mentalt, depressionen minskade hennes livskvalitet.

Det är vanligt att de obehagliga biverkningarna är ett hinder i livet, särskilt för de äldre.

“Jag var upprörd att jag råddes att köpa en massa läkemedel som jag inte kunde använda. Det var en ekonomisk börda i mitt liv.”

Genom en släkting fick Airi veta om farmakogenetiska tester, och möjligheten att upptäcka lämpligheten av vissa läkemedel innan man köper dom. Vid nästa möte nämnde Airi detta till sin läkare, hon fick då höra att det inte var nödvändigt i hennes fall. Men Airi var fast besluten att förändra hennes livsriktning och konsulterade en privat läkare som behandlade hennes begäran.

Airi blogi kuva
” Jag var upprörd att jag råddes att köpa en massa läkemedel som jag inte kunde använda. Det var en ekonomisk börda i mitt liv.”

“Resultatet var att min kropp inte passade med en del av medicinen jag hade tagit – det var en ordentlig lättnad att få reda på det här och att göra nödvändiga förändringar.”

Airis medicinering utvärderades på nytt och baserat på det farmakogenetiska testresultatet förändrades den delvis. Den 69-åriga damen beskriver detta som en stor lättnad och det har förnyat hennes förtroende för medicinsk säkerhet. Hon tar inte längre medicin som är verkningslös för henne eller de som har obehagliga biverkningar. När  hon ordineras ett nytt läkemedel kan hon omedelbart kontrollera med hennes farmakogenetiska testresultat vilka som passar henne.

Resultatet av medicinsk säkerhet har stor inverkan på individens liv, men det har också ett stort inflytande på nationell nivå. Med tanke på att 96% av befolkningen har genetiska förändringar som påverkar deras medicinska behandling. För att inte glömma det faktum att de flesta av dessa omfattas av KELA (en nationell sjukförsäkring) – det borde vara av den offentliga sektorns högsta intresse att förhindra dessa förebyggbara kostnader.