Tiettyjen lääkeaineiden imeytyminen kehossa pohjautuu genetiikkaan: olemme jokainen ainutlaatuisia perimältämme. Sadoille tuhansille suomalaisille määrätään vuosittain lääkehoitoa, jonka suunnittelussa tulisi ottaa huomioon yksilölliset geneettiset ominaisuudet. Väärä annostus voi aiheuttaa vakavia sivuoireita tai johtaa toimimattomien lääkkeiden turhaan käyttöön.

GeneAccount Service -geenitestin avulla turvallinen lääkehoito on jokaisen saatavilla. Testi selvittää yli 100 yleisesti käytössä olevan lääkeaineen sopivuuden juuri sinulle. Testiin tarvitaan vain posken limakalvolta pyyhkäistävä näyte, jonka voit helposti lähettää analysoitavaksi laboratorioon. Muutaman viikon kuluttua saat sähköpostiisi kirjautumisohjeet omalle GeneAccount-tilillesi, josta näet yksilölliset, lääkekohtaiset hoitosuosituksesi.

Geenitestin tulos ei vanhene, ja tulokset päivittyvät GeneAccount-tililläsi jatkuvasti viimeisimmän tutkimustiedon mukaan. Voit antaa geenitestisi tulokset hoitohenkilökunnan tarkasteltaviksi, kun sinulle ollaan suunnittelemassa lääkehoitoa.

Ei enää turhia tai toimimattomia lääkkeitä, vaarallisia sivuvaikutuksia tai pitkiä kokeilujaksoja sopivan lääkityksen löytämiseksi. Geenitestin avulla vältyt vääränlaisen lääkityksen tuomilta vaarallisilta sivuvaikutuksilta ja saat varmuuden, että lääkeaine toimii kehossasi juuri niin kuin pitää.

Miten testi toimii?

GeneAccount Servicen käyttö on helppoa: geenitestin tekemiseen tarvitaan vain posken limakalvoilta pyyhkäistävä näyte, joka postitetaan analysoitavaksi laboratorioon. Näytteestä erotellaan posken limakalvon solujen DNA, joka monistetaan ja genotyypataan, eli selvitetään tiettyjen lääkeaineiden imeytymiseen vaikuttavien geenien ominaisuudet yksitellen.

Näiden ominaisuuksien perusteella tuotetaan raakadata, josta Abomicsin huippulaatuinen tulkintateknologia, asiantuntijalääkärit ja IT-asiantuntijat muodostavat luotettavan ja helposti luettavan raportin yksilöllisistä lääkekohtaisista ominaisuuksistasi.

Muutaman viikon kuluttua näytteesi postituksesta saat raporttisi tarkasteltavaksi GeneAccount-tilillesi. Geenitestisi tulokset tukevat hoitohenkilökuntaa turvallisen ja yksilöllistetyn lääkehoidon suunnittelussa.

Raportti on GeneAccount-tilisi kautta saatavillasi tietokoneelta, tabletilta tai kännykästä aina silloin, kun sitä tarvitset. Raportti on saatavilla myös helposti tulostettavassa muodossa. Testin kautta saatava informaatio on pysyvää, joten siitä on hyötyä koko loppuelämäsi ajan. Voit tutustua testausprosessiin myös viereisen näytteenannon ohjeistusvideon avulla. 

Miten GeneAccount Service -geenitestin näyte annetaan.

Lääkkeet & geenit

GeneAccount Service -geenitesti selvittää yli 100 yleisesti käytössä olevan lääkeaineen sopivuuden juuri sinulle, ja lääkeaineiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Lääkeaineita löytyy lähes kaikista eri lääkehoidon ryhmistä, kuten esimerkiksi kivun ja kivunhoidon, sydämen ja verenpaineen sekä mielialan hoitamiseen tarkoitetuista lääkkeistä. Eri kauppanimiä joihin testi vaikuttaa on tuhansia. Voit tarkastella perusteellisemmin lääkeaineita, joihin farmakogeneettinen testi vaikuttaa GeneAccountin lääkeoppaista.

GeneAccount Service -geenitestillä tutkitaan farmakogeneettisesti kaikkein merkittävimmät geenit. Näitä geenejä ovat muun muassa ABCB1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, F2, F5, SLCO1B1 ja VKORC1.

Raportti

Saat GeneAccount Service -geenitestin tulokset sähköisessä muodossa muutaman viikon kuluttua näytteen postittamisesta. Pääset tutkimaan kaikkien tutkittujen geenien yksilöllistä vaikutusta eri lääkeaineisiin ja kauppanimiin GeneAccount-palvelussa, jonne kerätään kaikki geenitestisi kautta hankittu tieto. Tämä tieto on myös terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettävissä, joten henkilökohtainen geneettinen perimäsi voidaan huomioida jatkossa aina kun sinulle ollaan määräämässä uutta lääkeainetta.

GeneAccount Service -geenitestin raportti on helppolukuinen ja se sisältää kaiken tiedon, jonka tarvitse turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi. Tuloksesi ovat aina saatavillasi tietokoneella, mobiililaitteella tai tulosteena. Raportteja myös päivitetään jatkuvasti uusimman tutkimustiedon mukaisesti, joten elinikäisesti hyödyllinen tieto myös päivittyy ja kasvaa vuosien varrella.

Yksityisyydensuoja

GeneAccount-palvelut on toteutettu Suomen lakien ja EU:n yleistä tietoturva-asetusta (GDPR) noudattaen.

Tämä tarkoittaa sitä, että tietojasi käytetään erikseen ilmoitettuun, hyväksymääsi käyttötarkoitukseen. Voit milloin tahansa päättää lopettaa GeneAccountin käytön, jolloin tietosi poistetaan niin halutessasi. Tietojen tallennukseen ja varmuuskopiointiin käytettävä tietoturvallinen pilvipalvelin sijaitsee EU:n alueella, joten sitä koskevat yleiset EU:n lainsäädännöt henkilötietojen käsittelyyn.

Teknologia

GeneAccount Service -geenitestin näytteet käsitellään ja analysoidaan eurooppalaisissa laboratorioissa, jotka on sertifioitu ja akkredioitu kansainvälisten ja EU:n laatustandardien mukaan. Nämä standardit asettavat vaatimukset muun muassa laboratoriohenkilökunnan osaamiselle, laboratorion laadunvarmistukselle sekä näytteen käsittelylle. Analysointi suoritetaan aina viimeisimmän teknologian laitteistolla asiantuntevien ammattilaisten toimesta. Näin varmistetaan, että geenitestisi tulokset ovat luotettavia.

GeneAccount Service -geenitestin laitteistona käytetään ThermoFischer Scientificin TaqMan® OpenArray®-laitteistoa. Geenien kopiolukumuutokset havaitaan TaqManMGB®tekniikalla.

Farmakogenetiikka

GeneAccount Service -geenitestin takana on suomalainen genomitiedon asiantuntijayritys Abomics Oy. Abomics on erikoistunut farmakogenetiikkaan, eli ihmisen perimän vaikutusta lääkkeiden aineenvaihduntaan tutkivaan tieteenalaan. Farmakogenetiikan tutkimuksen avulla voidaan terveydenhuollossa määrätä oikea lääke, oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella.

Farmakogeneettisen testin toimintaa on havainnollistettu oheisella videolla. Farmakogenetiikasta löytyy myös runsaasti tietoa ja artikkeleita Abomicsin verkkosivuilta GeneAccountin blogista.