Geenit & Lääkkeet

Jokaisen ihmisen geeniperimä on yksilöllinen ja muuttumaton. Geenit sisältävät esimerkiksi rakennusohjeet lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuville proteiineille, kuten entsyymeille tai kalvoproteiineille. Eroavaisuudet yksilöiden välillä näissä geeneissä johtavat eroihin lääkkeen aineenvaihdunnassa: yksi reagoi hyvin vahvasti tiettyyn lääkeaineeseen pienelläkin annostuksella, kun taas toinen saisi syödä samaa lääkettä huimia määriä ennen samanlaisen vaikutuksen saamista.

Esimerkiksi maksassa toimiva entsyymi CYP2C19 on osallisena monien eri reseptilääkkeiden imeytymisessä. CYP2C19:n erilaiset variaatiot osallistuvat esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin jälkihoidossa ja ehkäisyssä käytetyn klopidogreelin imeytymiseen. Jopa joka kuudes klopidogreeliä käyttävä suomalainen kuuluu perimänsä perusteella ryhmään, jolla CYP2C19-entsyymin toiminta on hidastunut, eivätkä he näin hyödy lääkkeen verisuonitukoksia estävästä vaikutuksesta lainkaan.

Farmakogeneettisen testin avulla selvitetään yksilölliset lääkekohtaiset ominaisuudet ja näin parannetaan lääkehoidon turvallisuutta. GeneAccount Servicen farmakogeneettisen testin avulla vakavia sivuvaikutuksia, pitkiä ja turhauttavia lääkekokeiluja ja toimimattomien lääkkeiden turhaa käyttöä voidaan vähentää. Testitulokset sisältävät yksilölliset annossuositukset yli 150:lle yleisesti käytössä olevalle lääkeaineelle, ja ne toimivat päätöksenteon tukena lääkärin määrätessä lääkettä, johon liittyy geneettistä vaihtelua.

GeneAccount Servicen tutkittavat geenit

GeneAccount Service -geenitestillä tutkitaan farmakogeneettisesti  merkittävimmät geenit. Näitä geenejä ovat muun muassa ABCB1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, F2, F5, SLCO1B1 ja VKORC1.

 

GeneAccount Servicen tutkittavat lääkeaineet

GeneAccount Service -geenitestin tutkittavat geenit kertovat yhteensä yli 150 lääkeaineen henkilökohtaisen soveltuvuuden. Näihin lääkeaineisiin sisältyy lääkkeitä niin sydän- ja verisuonitauteihin, kipuun kuin mielialaankin. Katso alta esimerkkejä farmakogeneettistä vaihtelua sisältävistä lääkeaineista, joiden henkilökohtaisen soveltuvuuden voi selvittää GeneAccount Service -geenitestillä.

active_ingredient_nametradenames
abakaviiriAbacavir/Lamivudin Mylan;Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma;Kivexa;Triumeq;Trizivir;Ziagen
allopurinoliAllonol;Allopurinol Accord;Apurin Sandoz;Zyloric
amifampridiinifosfaattiFirdapse
amitriptyliiniAmitriptylin Abcur;Klotriptyl;Klotriptyl Mite;Limbitrol;Pertriptyl;Triptyl
aripipratsoliAbilify;Abilify Maintena;Aripiprazole Accord;Aripiprazole Avansor;Aripiprazole Orion;Aripiprazole Ratiopharm;Aripiprazol Krka;Aripiprazol Stada;Lemilvo
artikaiiniDentocaine;Septocaine;Septocaine Forte;Ubistesin;Ubistesin Mild;Ultracain D-Suprarenin
askorbiinihappoBurana-C;Cernevit;C-Vimin;Finrexin;Finrexin Neo;Ibumax-C;Moviprep;Nitrofur-C;Pamolhot-C;Paracetamol+C Ratiopharm;Plenvu;Renavit Renacare;Soluvit;Viant
atatsanaviiriAtazanavir Accord;Atazanavir Krka;Atazanavir Stada
atomoksetiiniAtomoxetine Accord;Atomoxetine Stada;Atomoxetin Orion;Strattera
atorvastatiiniAtorbir;Atorvastatin Accord;Atorvastatin Krka;Atorvastatin Orion;Atorvastatin Pfizer;Atorvastatin Ratiopharm;Euvascor;Lipistad;Lipitor;Orbeos;Triveram
atsatiopriiniAzamun;Imurel
brekspipratsoliRxulti
brivarasetaamiBriviact
bupropioniBupropion Orion;Bupropion Sandoz;Mysimba;Voxra;Zyban
dabrafenibimesilaattiTafinlar
dapsoniDapson Scanpharm;Dapson Tillomed
darifenasiiniEmselex
dekstrometorfaaniResilar;Rometor Ratiopharm;Sir. Ephedrin;Sir. Ephedrin Paediatr.
diatsepaamiDiapam;Medipam;Stesolid
digoksiiniDigoxin;Digoxin Orion;Digoxin Orion Mite;Digoxin Orion Semi
diklofenaakkiArthrotec;Arthrotec Forte;Diclomex;Diclomex Rapid;Dicuno;Motifene Dual;Voltaren;Voltaren Rapid;Voltaren Retard
doksepiiniDoxal
dolutegraviiriTivicay;Triumeq
donepetsiiliAricept;Donepezil Krka;Donepezil Orion;Zauton
duloksetiiniCymbalta;Duloxetine Accord;Duloxetine Krka;Duloxetine Mylan;Duloxetine Orion;Duloxetine Ratiopharm;Duloxetin Stada;Loxentia;Yentreve
efavirentsiAtripla;Efavirenz Aurobindo;Efavirenz Sandoz;Emtenef
eliglustaattiCerdelga
eltrombopagiRevolade
erlotinibiErlotinib Avansor;Erlotinib Krka;Erlotinib Orion;Erlotinib Stada;Tarceva
eslikarbatsepiiniZebinix
esomepratsoliAcidal;Esomeprazol Actavis;Esomeprazol Krka;Esomeprazol Orion;Esomeprazol Ratiopharm;Esomeprazol Sandoz;Nexium;Vimovo
essitalopraamiCipralex;Escitalopram Accord;Escitalopram Actavis;Escitalopram Krka;Escitalopram Orion;Escitalopram Ratiopharm;Escitalopram Sandoz
estradioliActivelle;Angeliq;Cliovelle;Divina;Estalis;Estradot;Estring;Estrofem;Evorel Conti;Evorel Sequi;Femoston 1/10;Femoston 2/10;Femoston Conti 0,5/2,5;Femoston Conti 1/5;Indivina;Kliogest;Novofem;Progynova;Qlaira;Sequidot;Trisekvens;Zoely;Zumenon
estrioliOvestin
etinyyliestradioliCemisiana;Cypretyl;Daisynelle;Daylette;Denise;Diane Nova;Dienorette;Diza;Dizminelle;Evra;Femoden;Gestinyl;Harmonet;Levesia;Linatera;Lumivela;Martam;Marvelon;Meliane;Mercilon;Microgynon;Midiana;Minulet;Nuvaring;Ornibel;Rigevidoncont;Rubira;Stefaminelle;Tasminetta;Vagiprev;Vonamyl;Vreya;Yanulez;Yasmin;Yasminelle;Yaz
fenytoiiniHydantin
fesoterodiiniToviaz
flekainidiFlecainide Orion;Tambocor;Tambocor Retard
flukloksasilliiniFlucloxacillin Orion
fluoksetiiniFluoxetine Vitabalans;Fluoxetin Mylan;Fluoxone;Seromex;Seronil
fluorourasiiliFluorouracil Accord
flupentiksoliFluanxol
flurbiprofeeniStrefen Orange
flutamidiProfamid
fluvastatiiniFluvastatin Mylan;Lescol Depot
fluvoksamiiniFluvosol
fosfenytoiiniPro-Epanutin
galantamiiniGalantamine Actavis;Galantamin Krka;Galantamin Orion;Galantamin Stada;Reminyl
gefitinibiGefitinib Accord;Gefitinib Avansor;Gefitinib Mylan;Gefitinib Ratiopharm;Gefitinib Stada;Iressa
glimepiridiAmaryl
glyseryylitrinitraattiDeponit Nt;Nitro;Nitroglycerin Orion;Perlinganit;Transiderm-Nitro
haloperidoliSerenase;Serenase Depot
hydroksiklorokiiniOxiklorin
ibuprofeeniArdinex;Burana;Burana-C;Burana-Caps;Burana Slow;Dolerin;Ibumax;Ibumax-C;Ibumetin;Ibuprofen B. Braun;Ibusal;Ibutabs;Ibuver;Ibuxin;Ibuxin Rapid;Pedea
indakateroliOnbrez Breezhaler;Ultibro Breezhaler
irinotekaaniIrinotecan Accord;Irinotecan Medac;Onivyde Pegylated Liposomal
isoniatsidiTubilysin
kapesitabiiniCapecitabine Accord;Capecitabine Orion;Ecansya;Xeloda
karbamatsepiiniCarbamazepine Essential Pharma;Neurotol Slow;Tegretol;Tegretol Retard
karvediloliCardiol;Carvedilol Hexal;Carvedilol Orion;Carvedilol Stada;Carveratio
klobatsaamiFrisium
klomipramiiniAnafranil;Anafranil Retard
klopidogreeliClopidogrel Actavis;Clopidogrel Krka;Clopidogrel Mylan;Clopidogrel Orion;Clopidogrel Stada;Clopidogrel Taw Pharma;Plavix
klotsapiiniClozapine Accord;Froidir;Leponex
kodeiiniAltermol;Ardinex;Codesan Comp;Katapekt;Mustanparran Yskäntipat Df 2004;Panacod;Paramax-Cod;Professorin Perinteinen Yskänlääke;Recipect
kofeiiniFinrexin;Finrexin Neo;Gencebok;Malvitona;Panadol Coffein;Paramax Comp;Peyona;Treo
lakosamidiVimpat
lansopratsoliGasterix;Helipak A;Helipak K;Lansoprazol Krka;Lanvone;Zolt
levofloksasiiniLevofloxacin Fresenius Kabi;Levofloxacin Krka;Levofloxacin Orion;Tavanic
lidokaiiniDepo-Medrol Cum Lidocain;Emla;Lentocilin S 1200;Lidocain;Lidocain C. Adrenalin;Lidocaine Accord;Lidocaine Baxter;Lidocard;Lidokaiinihydrokloridi Kurlausvesi;Lidokain Mylan;Mydrane;Neoproct;Neoproct Yhdistelmäpakkaus;Tapin;Tardocillin 1200;Xylocain Dental Adrenalin
loratsepaamiLoratsepaami;Lorazepam Macure;Lorazepam Orion;Temesta
losartaaniCozaar;Cozaar Comp;Cozaar Comp Forte;Losanova;Losarstad;Losarstad Comp;Losartan/Hydrochlorothiazide Krka;Losartan/Hydrochlorothiazide Orion;Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz;Losartan Krka;Losartan Medical Valley;Losartan Orion;Losatrix;Losatrix Comp
lovastatiiniLovastatin Ratiopharm;Lovastatin Stada
meklotsiiniPostafen
meloksikaamiMeloxicam Orion;Meloxicam Ratiopharm;Mobic
mepivakaiiniScandonest
merkaptopuriiniMercaptopurin Orion;Xaluprine
metadoniDolmed;Metadon Abcur;Metadon Nordic Drugs;Methadone Martindale Pharma
metoklopramidiMetoclopramide Accord;Metoclopramide Orion;Primperan
metoprololiLogimax;Logimax Forte;Metohexal;Metomylan;Metopocor;Metoprolin;Metoprolol Krka;Metoprolol Orion;Metoprolol Ratiopharm;Selocomp Zoc;Seloken;Seloken Zoc;Spesicor Dos
metotreksaattiEbetrex;Injexate;Methotrexat Accord;Methotrexat Ebewe;Methotrexate Pfizer;Metoject;Metoject Pen;Nordimet;Trexan
metyylitioniiniMethylthioninium Chloride Proveblue
mirabegroniBetmiga
mirtatsapiiniMirtazapin Actavis;Mirtazapin Krka;Mirtazapin Orion;Mirtazapin Ratiopharm
mivakuriumMivacron
modafiniiliModafinil Orion
moklobemidiAurorix;Moclobemid Ratiopharm
moksifloksasiiniAvelox;Moxifloxacin Fresenius Kabi;Moxifloxacin Krka;Moxifloxacin Orion;Moxifloxacin Sanoswiss;Moxifloxacin Stada
mykofenolihappoCellcept;Mycophenolate Mofetil Accord;Mycophenolate Mofetil Sandoz;Myfenax;Myfortic
nebivololiHypoloc;Hypoloc Comp;Nebivolol Orion
nevirapiiniNevirapine Accord;Nevirapine Mylan;Viramune
nilotinibiTasigna
nitrofurantoiiniFurantoina;Nitrofur-C
nortriptyliiniNoritren
oksaliplatiiniOxaliplatin Accord
oksatsepaamiOpamox;Oxamin
oksikodoniOxanest;Oxycodone/Naloxone Ratiopharm;Oxycodone Orion;Oxycodone Ratiopharm;Oxycodone Stada;Oxycodone Vitabalans;Oxycontin;Oxynorm;Oxyratio;Oxyratio Depot;Tanonalla;Targiniq
okskarbatsepiiniApydan;Oxcarbazepin Orion;Trileptal
olantsapiiniOlanzapine Accord;Olanzapine Mylan;Olanzapin Orion;Olanzapin Ratiopharm;Olanzapin Sandoz;Zalasta;Zypadhera;Zyprexa;Zyprexa Velotab
omepratsoliLosec;Losec Mups;Omeprazol Actavis;Omeprazol Ratiopharm;Omestad
ondansetroniOndansetron Accord;Ondansetron Bluefish;Ondansetron Fresenius Kabi;Ondansetron Hameln;Ondansetron Stada;Zofran;Zofran Zydis
paliperidoniTrevicta;Xeplion
palonosetroniAkynzeo;Aloxi;Palonosetron Accord;Palonosetron Macure;Palonosetron Reig Jofre;Palonosetron Stada
pantopratsoliPantopratsoli Sun;Pantoprazol Actavis;Pantoprazole Ratiopharm;Pantoprazol Krka;Pantoprazol Mylan;Pantoprazol Orion;Somac;Somac Control
paroksetiiniOptipar;Paroxetin Orion;Seroxat
patsopanibiVotrient
peginterferoni alfa-2aPegasys
perfenatsiiniPeratsin;Peratsin Dekanoaatti;Pertriptyl
pioglitatsoniIncresync;Pioglitazone Accord;Pioglitazone Actavis
prasugreeliEfient
pravastatiiniPravastatin Orion;Pravastatin Ratiopharm;Pravastatin Sandoz
prilokaiiniCitanest Dental Octapressin;Emla;Takipril;Tapin
propranololiDociton Retard;Hemangiol;Propral;Propranolol Accord;Ranoprin
rabepratsoliPariet;Rabeprazol Krka
raltegraviiriIsentress
rasburikaasiFasturtec
ribaviriiniRebetol
risperidoniRismyl;Risperdal;Risperdal Consta;Risperidone Stada;Risperidon Krka;Risperidon Orion;Risperidon Ratiopharm;Risperidon Sandoz
rokuroniumEsmeron;Rocuronium B. Braun;Rocuronium Fresenius Kabi
romiplostiimiNplate
ropivakaiiniRopivacaine Bioq;Ropivacain Fresenius Kabi
rosuvastatiiniCrestor;Rosuvastatin Accord;Rosuvastatin Actavis;Rosuvastatin/Ezetimibe Ratiopharm;Rosuvastatin Krka;Rosuvastatin Mylan;Rosuvastatin Orion;Rosuvastatin Ratiopharm;Rosuvastatin Sandoz;Rosuvastatin Stada;Rosuvastatin Xiromed
selekoksibiCelebra;Celecoxib Krka;Celecoxib Orion;Celecoxib Pfizer;Celecoxib Stada
sertindoliSerdolect
sertraliiniSertraline Accord;Sertralin Hexal;Sertralin Krka;Sertralin Orion;Sertralin Ratiopharm;Zoloft
simvastatiiniLipcut;Simvastatin Actavis;Simvastatin Krka;Simvastatin Orion;Simvastatin Ratiopharm;Zocor
siponimodMayzent
siprofloksasiiniCiprofloxacin Fresenius Kabi;Ciprofloxacin Krka;Ciprofloxacin Orion;Ciprofloxacin Ratiopharm;Ciproxin
sisplatiiniCisplatin Accord
sitalopraamiCitalopram Orion;Citalopram-Ratiopharm;Citalopram Vitabalans;Sepram
sofosbuviiriEpclusa;Harvoni;Sovaldi;Vosevi
suksametoniSukolin;Suxamethonium Ethypharm
sulfadiatsiiniDitrim Duplo
sulfametoksatsoliCotrim;Cotrim Forte
sulfasalatsiiniSalazopyrin;Salazopyrin En
syklofosfamidiSendoxan
takrolimuusiAdport;Advagraf;Dailiport;Envarsus;Modigraf;Prograf
tamoksifeeniTadex;Tamofen
tamsulosiiniDuodart;Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Accord;Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan;Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Sandoz;Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Glenmark;Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley;Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Ratiopharm;Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Stada;Dutasteride/Tamsulosin Orion;Expros;Omnic;Omnic Ocas;Promictan;Tamictor;Tamsact;Tamsulosiinihydrokloridi Orion;Tamsumin;Urizia
tegafuuriTeysuno
terbinafiiniFungorin;Terbinafin Hexal;Terbinafin Ratiopharm
tetrabenatsiiniDystardis;Tetmodis
tiboloniLivial;Tibelia;Tibocina;Tibolon Orifarm
tikagreloriBrilique
tolterodiiniDetrusitol;Detrusitol Sr;Tolterodin Actavis;Tolterodine Sandoz;Tolterodin Pfizer;Tolterodin Ratiopharm
tramadoliDolatramyl;Skudexa;Tradolan Retard;Tramadin;Tramadol Hexal;Tramadol Krka;Tramadol/Paracetamol Krka;Tramadol Retard Hexal;Tramadol Retard Sandoz;Tramadol Vitabalans;Tramal;Tramal Retard;Tramium;Trampalgin
trimipramiiniSurmontil
tsuklopentiksoliCisordinol;Cisordinol-Acutard;Cisordinol Depot
valproiinihappoAbsenor;Deprakine;Orfiril;Orfiril Long;Valproat Life Medical;Valproat Sandoz
varfariiniMarevan;Marevan Forte
venlafaksiiniEfexor Depot;Venlafaxin Krka;Venlafaxin Orion;Venlafaxin Ratiopharm
vinkristiiniOncovin
vorikonatsoliVfend;Voriconazole Accord;Voriconazole Fresenius Kabi;Voriconazole Sandoz
vortioksetiiniBrintellix